Testimonial

Ik ben, zoals men dat noemt, de geestelijk vader van de presentietheorie en -benadering. Deze bevatten alles wat mij als wetenschapper en persoon aan het hart gaat en verraden bovendien wie ik poog te zijn. De presentie houdt kritisch afstand tot het interventionisme in zorg, welzijn, geestelijke verzorging, onderwijs, etc. en zoekt de trouwe nabijheid en de relatie met de ander die op hulp en steun is aangewezen als plek om te bepalen wat er gedaan zal worden. Dat vergt een radicale andere manier van waarnemen, afstemmen, keuzen maken en dus van professioneel handelen. Die andere manier staat minder in het teken van stoer doen, scoren en oplossen dan van samen werken aan een bevredigende relatie tot je leven – of dat leven nu lukt, vastzit of afloopt. Als we niets meer kunnen doen voor de ander, kunnen we altijd nog bij hem of haar blijven. Die presentietheorie heeft, net als ikzelf, diepe wortels in prachtige praktijken, in sociale wetenschappen maar ook in de wijsbegeerte, theologie en de humanistiek. En zo hoort het ook als we zorg geven: dat is immers een politiek-ethische aangelegenheid die grondige reflectie, kritiek en beraad vergt (geen regelfetisjisme). De presentie biedt de taal, concepten en werkwijzen die hierbij horen, ook waar het gaat om management, kwaliteitsbeleid en bestuur. Dát praktisch en theoretisch verder helpen is waarvoor ik sta.

Andries Baart

Andries Baart is a professor of Presence and Care at the Department of Cultural Studies, Tilburg University. He is the founder of the so-called theory of presence and the (practice orientated) presence-approach. He is also the impelling force behind the Presence Foundation, a platform for research and practice innovation in professional health care and welfare. Some of his key publications are: Een theorie van de presentie (2001) [A Theory of Presence]; together with Frans Vosman Present (2003) [Present]; Aandacht (2005) [Attentiveness]; Kwetsbaar maar niet alleen kwetsbaar (2007) [Vulnerable, but more than just vulnerable]; together with Mieke Grypdonck Verpleegkunde en presentie (2008) [Nursing and Presence]; together with Frans Vosman Aannemelijke zorg (2008) [Plausible Care] and together with Frank Willeme Van tellen naar vertellen, en terug (2010) [From counting to giving an account, and back]. Contact: abaart [at] presentie [dot] nl

For the most recent information on the Presence Foudation, please visit it’s website.

Deze site

Deze site is in opbouw en wordt in de komende tijd aangevuld en op orde gemaakt. Het doel is geïnteresseerden te informeren over Andries Baart en desgewenst te voorzien van zijn CV, publicaties, foto’s etc. die gebruikt kunnen worden wanneer in folders, uitnodigingen of anderszins naar hem verwezen wordt. Met bronvermelding mag de beschikbaar gestelde informatie vrijelijk van deze site afgehaald en gebruikt worden. Voor goede informatie over presentie zij verwezen naar de Stichting Presentie.