Publicaties 2000-2004

2000  
128.           Baart, Andries; Raken aan het geleefde leven, ‘s-Hertogenbosch 2000 (136p.); [Touching upon the lived life] Bs
129.           Baart, Andries; “Zich afstemmen op de onafgestemden. Hoe professionals marginalen kunnen bereiken”, Sociale Interventie 9(2000)1, blz. 4-21; As
130.           Baart, Andries; “Wat me een zorg zal zijn. Overpeinzingen bij Bauman en Elchardus”, Sociale Interventie 9(2000)2, blz. 33-36; As
131.           Baart, Andries; “Ruimte om bij het vreemde te blijven”, Markant 2000/3, blz. 11-30; Ap
132.           Baart, Andries; “Interpreteren van presentiepraktijken”, in A.J. Baart en F. Vosman (red.), Theologie in de wijk: studiedag, Utrecht/Den Bosch 2000, blz. 8-12; Ap

 

2001  
133.           Baart, Andries; Een theorie van de presentie, Utrecht 2001 (909 p.), 2e druk 2002; 3e vermeerderde druk 2004; 3e druk tweede oplage, 2006, her- en bijdrukken 2009, 2011, 2014); [A theory of presence] Bs
134.           Baart, Andries; Majone Steketee, Hilde Vlaeminck (red.), “Socialisatie en maatschappelijke aansluiting”, themanummer van Sociale Interventie, 10(2001)2;

135.           … tevens schrijvers van het inleidende artikel: “Interventies ten gunste van de socialisatie en maatschappelijke aansluiting”, blz. 3-9;

BE

 

As

136.           Baart, Andries; “Verpletterend gewoon”, Kontaktblad Federatie VPW Nederland, 2001/1, blz. 8-10; Ap
137.           Baart, Andries; “Hoe kom je erbij. Over mogelijke taken van vrijwilligers”, in: Katholieke betrokkenheid op de samenleving, daar staan we voor. 25 jaar KCWO, Hengelo 2001, blz. 9-18; Ap
138.           Baart, Andries; “De kunst van het aansluiten”, MO-Samenlevingsopbouw, september 2001, nr. 182, blz. 40-46; Ap
139.           Baart, Andries; Geert van der Laan, “Sociale interventie, een nadere begripsbepaling”, (oorspronkelijk voordracht Den Bosch 28 november 2001), Verslagboek Expert Meeting, Den Bosch 2001; Ap
140.           Baart, Andries; Elly Beurskens, Evaluatieonderzoek Buurtpastoraat Nieuw Engeland, Utrecht 2001; Rp

 

2002  
141.           Baart, Andries; “Meer gelijk dan eigen: betekenis van de presentiebenadering voor de vermaatschappelijking”, in: Doortje Kal (red.), Teksten over kwartiermaken, Den Bosch 2002, blz. 25-51 (in de Reeks Actioma-berichten 2002/2; Ap
142.           Baart, Andries; “Ruimte om bij het vreemde te blijven”, Sociale Interventie, jaargang 11, 2002/2, blz. 15-27; As
143.           Baart, Andries; “Angst voor het alledaagse en de betekenis van presentie”, in: Studiedag Pastoraat Oude Wijken Rotterdam — Het verslag, Dekenaat Rijnmond, Rotterdam 2002, blz. 10-21; Rp
144.           Baart, Andries; “Het verlangen erbij te zijn”, in: Verslagboek Reflectie op de Beleidsnota over de diaconie in het bisdom Rotterdam en op de Kaskionderzoeken van de dekenaten, Diocesane Raad voor Diaconie, Rotterdam 2002, blz. 2-11; Rp
145.           Baart, Andries; Aanzetten tot een theorie van de Derde Partij met behulp van de presentietheorie, LCO/Actioma, Den Haag/Den Bosch 2002 (in de Reeks MO-Samenlevingsopbouw XTRA, nr. 2; 60 pg.); Bp
146.           Baart, Andries; Elly Beurskens, Monique de Bree, Marjolijn Gelauff, Doortje Kal, “Reflecties”, in: Ellen Kok (et al.), Dagboek van een kerk-enbuurtwerkster, Utrecbt 2002, blz. 41-62; BCp
147.           Baart, Andries; “Importbeperkingen. Presentiebeoefening en de verruiming van cliëntverhalen in het humanistisch raadswerk”, Tijdschrift voor Humanistiek, nr. 12, jrg. 3, blz. 61-67; Ap
148.           Baart, Andries; Geert van der Laan, “Sociale interventie: koppeling van theorie en praktijk”, Sociale Interventie, jrg. 11, 2002/4, blz. 4-26; As

 

2003  
149.           Baart, Andries; “Qualität des Lebens am Rande des sozialen Daseins”, in: Lebensqualität in der Diakonie, Dokumentation 02/03; Informationen und Materialien aus dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland, Stuttgart 2002, blz. 35-50 (uitgekomen in januari 2003); Ap
150.           Baart, Andries; Frans Vosman (red.), Present. Theologische reflecties op verhalen van Utrechtse buurtpastores, Utrecht 2003; (279p) Bs
151.           Baart, Andries; “Globale schets van de presentietheorie,” in: Andries Baart en Frans Vosman (red.), Present. Theologische reflecties op verhalen van Utrechtse buurtpastores, Utrecht 2003, blz. 1-12; BCp
152.           Baart, Andries; Jozef Wissink, “Notities over de methodologie van het theologisch lezen van praktijkverhalen,” in: Andries Baart en Frans Vosman (red.), Present. Theologische reflecties op verhalen van Utrechtse buurtpastores, Utrecht 2003, blz. 239-276; BCs
153.           Baart, Andries; “De sector dreigt te vervallen tot het bellenmeisje van de baas”, Zorg + Welzijn 11 juni 2003, blz. 23; Aa
154.           Baart, Andries; (red.), Presentie, themanummer van Sociale Interventie 12(2003)2, uitgave van Elsevier, tevens als Markant, 2003/2, uitgave van SOM, Den Haag/Den Bosch 2003, 108 pagina’s; BE
155.           Baart, Andries; Annelies van Heijst, “Inleiding, een beknopte schets van de presentietheorie,” in: Presentie, themanummer Sociale Interventie 12(2003)2, tevens als Markant 2003/2, blz. 5-8; BCp
156.           Baart, Andries; “Ongemakkelijk – zoals het hoort. In gesprek met kritische bemerkingen bij de presentietheorie,” in: Presentie, themanummer Sociale Interventie 12(2003)2, tevens als Markant 2003/2, blz. 76-94; BCs
157.           Baart, Andries; Majone Steketee, “Wat aandachtige nabijheid vermag. Over professionaliteit en present-zijn in complexe situatie”, in: Esther Plemper, Geert van der Laan, Katja van Vliet (red.), Passie voor professionaliteit, Utrecht 2003, blz. 109-124; de integrale versie van het artikel is ook gepubliceerd op de website van het Verwey-Jonker Instituut, http://www.verweyjonker. nl; BCp
158.           Baart, Andries; “Vom Wind leben – Über die präsentische Herangehensweise” in: Berichterstattung Berufsgruppentag der PastoralAssistenInnen und PastoralReferentInnen am 29. September 2003 ‘Hart am Wind – mitten in der Flaute’, Bisdom Mainz 2003, 24 p.; Ap
159.           Baart, Andries; Evers, J.; M. Verhoeven, A. Baart en F. Vosman, Ethische aspecten van het werk van katholieke geestelijke verzorgers in Nederlandse zorginrichtingen: een exploratieve casestudy. Eindrapportage pilotonderzoek 2003, interne publicatie KTU, Utrecht 2003; Rp
160.           Baart, Andries; ‘The fragile power of listening’, Practical Theology in South Africa/Praktiese Teologie in Suid-Afrika, Vol. 18 (3) 2003, pp. 139-159 As

 

2004  
161.           Baart, Andries; Meta Flikweert, Majone Steketee (eerste auteurs), Presentiegehalte van het Verwey-Jonker onderzoek, (intern rapport) Verwey-Jonker Instituut, Utrecht 2004 (177p.); Rp
162.           Baart, Andries; “Presentie doe je zo”, in: Frans Brinkman, Presentie in de praktijk. Een verkenning in de maatschappelijke opvang, NIZW: Utrecht 2004, blz. 11-22; BCp
163.           Baart, Andries; “Gebroken goed in ongebroken relaties. Theoretische notities voor de beroepspraktijk van maatschappelijke opvang”, in: Marius Nuy en Frans Brinkman (red.), Wanorde in een mensenleven. Een bezinning op thuisloosheid, Amsterdam 2004, blz. 137-174; BCs
164.           Baart, Andries; “Wat te denken geeft: theorievorming in kwalitatief onderzoek”, Kwalon, Jaargang 9 (2004)1, blz. 24-32, onderdeel van de rubriek Essay, debat en dialoog, gewijd aan “Een theorie van de presentie door Andries Baart: Commentaren, kanttekeningen en een repliek” door Jeanine Evers, Adri Smaling, Pieter J. van Strien, Gerard van Tillo, Hans Verbraeck en Andries Baart, blz. 6-32; Ap
165.           Baart, Andries; “Metterdaad en inderdaad. Contouren van een theorie van diaconaal optreden”, in: H. Crijns et al. (red.), Barmhartigheid en gerechtigheid. Handboek diaconmiewetenschap, Zoetermeer 2004, blz. 282-294; BCp
166.           Baart, Andries; “Aanleren en afleren. Over de kwalificatie van vrijwilligers”, Markant 2003/3, blz. 52-65; Ap
167.           Baart, Andries; “Eenvoudig en ongekunsteld. Presentie als de kern van het sociale”, Agora jrg. 20, nr. 3 (juli 2004), blz. 35-47; Ap
168.           Baart, Andries; (red.), Unheard stories of people infected and affected by HIV/AIDS about care and/or the lack of care, themanummer van Sociale Interventie, jrg. 13 (2004) nr. 3; met “Editorial” p. 3-6.; As
169.           Baart, Andries; “What makes care good care?” Sociale Interventie, jrg 13 (2004) nr. 3 blz. 14-26 (themanummer); BE
170.           Baart, Andries; “De logica van presentie is de logica van aandacht” Areopagus / Solidair Friesland; Ap
171.           Baart, Andries; “Als een vriend. En wat dat mogelijk betekent”, Tijdschrift voor Humanistiek 2004/4; Ap
172.           Baart, Andries; Aandacht. Etudes in presentie, Utrecht: Lemma 2004 (184 p.) / 2e druk 2005; Bs