Publicaties 2010-2014

 

2010  
201.           Baart, Andries; Frank Willeme, Van tellen naar vertellen, en terug, Den Haag: Lemma 2010. Bs
202.           Leget, Carlo;Gert Olthuis, Andries Baart en Frans Vosman, “Nog niet klaar met >voltooid leven<“, Medisch Contact. jrg. 65, nr. 9 (4 maart 2010), p. 388-89. Aa
203.           Baart, Andries; Op weg naar een lief ziekenhuis… 2009-2014, folder Elisabeth Ziekenhuis Tilburg; gepubliceerd op http://www.liefziekenhuis.nl/upload/userfiles/File/op weg naar een liefziekenhuis_brochure_digitaaldef.pdf Aa
204.           Baart, Andries; “Wat nog niet telt als goede zorg”. Inleiding tijdens het Zorgdebat op 23 april 2010 aan de Universiteit van Tilburg en integraal gepubliceerd op www.zorgethiek.nu en ook op www.presentie.nl (10 p.). Ap
205.           Frans Vosman en Andries Baart, “Frailty and Care”, in: J. Brouwer (ed.), Successful Ageing, Spirituality and Meaning. Multidisciplinary Perspectives, Leuven / Parijs / Walpole MA: Peeters 2010, p. 191-206. As
206.           Baart, Andries; “Die Kraft der Präsenz”, in: Volkert Herrmann & Martin Horstmann (Hg.), Wichern drei – Gemeinwesendiakonische Impulse, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlagsgesellschaft 2010, p. 142-150. As
207.           Baart, Andries; medewerking aan: Karin Runia en Roelof Hortulanus, Zwerfwerken. Een evaluatieonderzoek naar de werkingskracht van presentie bij de opvang en begeleiding van zwerfjongeren. Utrecht: Lesi 2010 (Lesi Rapporten 2010/02), m.n. p. 141-158. BCp
208.           Baart, Andries; “Vijftien vragen” in: Beter een halve mantel dan een dichte deur. 15 Jaar ‘Over de drempel’. Jubileumkrant van STEK, Den Haag 2010. Aa
209.           Berden, Bart; Andries Baart, “De bittere vergelding. Over perverse financiële prikkels in de zorg”, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2010;154:A2172 Ap

 

2011  
210.           Baart, Andries; Jolanda van Dijke, Marjanneke Ouwerkerk en Elly Beurskens, Buigzame zorg in een onbuigzame wereld. Presentie als transitiekracht. Den Haag: Lemma 2011 Bs
211.           Baart, Andries; Van bewegen naar bewogenheid. Een fenomenologische verkenning van zorg geven in een politiek-ethisch perspectief, Amsterdam: SWP 2011 (diesrede Universiteit voor Humanistiek) Bs
212.           Baart, Andries; Gert Olthuis, Carolien Prins, Marie-Josée Smits, “De een of de ander: dat is nog een heel verschil…”. Leren zien wat patiënten doormaken op de SEH en hoe daarop wordt gereageerd, Tilburg: Universiteit van Tilburg en St. Elisabeth Ziekenhuis 2011 (vooralsnog interne publicatie). As
213.           Klaver, Klaartje, Andries Baart; “Attentiveness in care: Towards a theoretical framework”, Nurs Ethics, published online 25 July 2011 (8 p.) As
214.           Baart, Andries; Frans Vosman, “Relationshop based care and recognition. Part one: sketching good care from the theory of presence and five entries,” in: Carlo Leget, Chris Gastman, Marian Verkerk (eds.), Care, Compassion and Recognition: An Ethical Discussion, Leuven: Peters 2011 (Series: Ethics of care, Volume 1), p. 183-200. As
215.           Vosman, Frans, Andries Baart; “Relationshop based care and recognition. Part two: good care and recognition,” in: Carlo Leget, Chris Gastman, Marian Verkerk (eds.), Care, Compassion and Recognition: An Ethical Discussion, Leuven: Peters 2011 (Series: Ethics of care, Volume 1), p. 201-227. As
216.           Goossensen, Anne; Jolanda van Dijke, Heleen Heidinga, Andries Baart;  “Kwaliteit 2.0; over presentie, responsiviteit, opgaven en logica’s,” Sociaal Bestek Ap
217.           Goossensen, Anne; Andries Baart; “Kwaliteit van zorg 2.0: menslievende, presente en zorgzame zorg,” Kwaliteit in Zorg 2011, nr. 6, pp. 4-7 Ap
218.           Klaver, Klaartje; Andries Baart; “Attentive care in a hospital. Towards an empirical ethics of care,” Medische Antropologie 23(2), 309-324. As

 

2012  
219.           Olthuis, Gert; Carolien Prins, Harm van der Pas, Andries Baart, “Anders kijken naar kwaliteit van zorg op de Spoedeisende Hulp”, in: Carlo Leget en Gert Olthuis (red.), Menslievende zorg in de praktijk. Berichten uit het St. Elisabeth Ziekenhuis, Den Haag: Lemma, p. 33-36 Ap
220.           Elst, Eric van; Andries Baart, “Hoezo implementeren? Anders leren!” in: Carlo Leget en Gert Olthuis (red.), Menslievende zorg in de praktijk. Berichten uit het St. Elisabeth Ziekenhuis, Den Haag: Lemma, p. 79-88 Ap
221.           Bruininks. Joekie met medewerking van Andries Baart, Bij alles is er een maar… Een empirische studie naar de theorie van de praktijk, de geobserveerde prakijk en de beleving van de medewerker van de praktijk in De Hoop), Dordrecht dec. 2012 (intern rapport). Rp

 

2013  
222.           Baart, Andries; Christa Carbo, De zorgval, Amsterdam: Thoeris 2013. Bp
223.           Olthuis, Gert; Carolien Prins, Marie-Joseé Smits, Harm Van de Pas, Joost Bierens, Andries Baart, “Matters of concern. A qualitative study of patients’ experiences in emergency care”, Annals of Emergency Medicine 2013/4; http://dx.doi.org/10.1016/j.annemergmed.2013.08.018 (The highest-ranked general emergency medicine journal by impact factor: 4.285) As
224.           Klaver, Klaartje; Eric van Elst and Andries J Baart, “Demarcation of the ethics of care as a discipline: Discussion article.” Nursing Ethics, 22 Oct. 2013 / DOI: 10.1177/0969733013500162 As
225.           Van der Zande, M., Baart A. & Vosman, F. (2013), “Ethical sensitivity in practice: finding tacit moral knowing”. Journal of Advanced Nursing, (article first published online: 18 apr 2013) Vol. 70, Issue 1, pp. 68-76, January 2014; doi: 10.1111/jan.12154 As
226.           Goossensen, Anne; Jolanda van Dijke, Andries Baart, “Leren kennen, laten kennen”, in: Anne Goossensen (red.), Schetsen van mismatch. Een zorgethische visie op evaluatieonderzoek, Utrecht: Movisie, 2013. Bp
227.           Baart, Andries; “Kwetsbaarheid mag meer aandacht krijgen” Debatsite: http://www.socialevraagstukken.nl/site/auteurs/de-dragers-van-het-maatschappelijke-debat/ 24 mei 2013 Ap
228.           Baart, Andries; “Kwetsbaarheid gerehabiliteerd. Een pleidooi” in Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel, december 2013, p. 30 ; ook in: Verder met kwartiermaken. Naar de verwelkoming van verschil. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van Doortje Kal als bijzonder lector kwartiermaken aan Hogeschool Utrecht 2013, p.188-195 Ap
229.           Baart, Andries; en Judith Leest, “Zorg is duur omdat de dokter lief wil zijn,” Trouw 25 april 2013 Aa
230.           Baart, Andries; Frans Vosman, “Het sprookje van de dokter als techneut,” NRC Handelsblad 20 augustus 2013; volledige tekst op www.zorgethiek.nu en www.presentie.nl. Aa
231.           Baart, Andries; “Dokteren gaat niet alleen over overleven”, De Volkskrant 24 september 2013, p. 26 Aa
232.           Baart, Andries; “Sterftecijfers als slechte prikkel”, Nederlands Dagblad 7 oktober 2013, p. 9 Aa
Interviews:
233.           “Meer aandacht voor de patiënt spaart tijd”, Brabants Dagblad 7 oktober 2013, p. 10-11 Aa
234.           Sozio SPH, juni 2013: “Andries Baart ambivalent over Welzijn Nieuwe Stijl.” Aa
235.           CvZ Magazine, juni 2013, p. 12-15, “Hoe kun je kwaliteit meten?” Aa
236.           Tijdschrift voor Sociale vraagstukken, Najaar 2013, nr. 3, p. 4-7 : “Mag je nog kwetsbaar zijn?” Ap
237.           De Bezieling, 23 oktober 2013, “Andries Baart: >Wat van waarde is, is breekbaar<”: http://www.debezieling.nl/andries-baart-waarde-breekbaar/ Aa

 

2014  
238.           Prins, C., Baart, A., Olthuis, G. (2014) De worstelende patiënt. Wezenlijk anders kijken naar zorg. TvZ/Tijdschrift voor verpleegkundig experts 2014/2, p. 56-59. As
239.           Kuis, E., Anne Goossensen, Jolanda van Dijke, Andries J. Baart (2014), Self-report questionnaire for measuring presence: development and initial validation. Scandinavian Journal of Caring Sciences, first published online: 21 MAR 2014 / DOI: 10.1111/scs.12130 As
240.           Andries Baart, “Antwoord aan Inge Mans” Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel, juni 2014, p. 5-6 Ap
241.           Baart, Andries; Judith Leest, “Brekelijke cliënten en hachelijk werk. Een pleidooi voor kwetsbaarheid in de jeugdzorg”. Tijdschrift voor Jeugdbeleid 2014 Ap