Categoriearchief: Geen categorie

Testimonial

9338_Andries BaartIk ben, zoals men dat noemt, de geestelijk vader van de presentietheorie en -benadering. Deze bevatten alles wat mij als wetenschapper en persoon aan het hart gaat en verraden bovendien wie ik poog te zijn. De presentie houdt kritisch afstand tot het interventionisme in zorg, welzijn, geestelijke verzorging, onderwijs, etc. en zoekt de trouwe nabijheid en de relatie met de ander die op hulp en steun is aangewezen als plek om te bepalen wat er gedaan zal worden. Dat vergt een radicale andere manier van waarnemen, afstemmen, keuzen maken en dus van professioneel handelen. Die andere manier staat minder in het teken van stoer doen, scoren en oplossen dan van samen werken aan een bevredigende relatie tot je leven – of dat leven nu lukt, vastzit of afloopt. Als we niets meer kunnen doen voor de ander, kunnen we altijd nog bij hem of haar blijven. Die presentietheorie heeft, net als ikzelf, diepe wortels in prachtige praktijken, in sociale wetenschappen maar ook in de wijsbegeerte, theologie en de humanistiek. En zo hoort het ook als we zorg geven: dat is immers een politiek-ethische aangelegenheid die grondige reflectie, kritiek en beraad vergt (geen regelfetisjisme). De presentie biedt de taal, concepten en werkwijzen die hierbij horen, ook waar het gaat om management, kwaliteitsbeleid en bestuur. Dát praktisch en theoretisch verder helpen is waarvoor ik sta.