Publicaties 2005-2009

 

2005  
173.                      Baart, Andries; Klein pleidooi tegen grote distantiëring in de zorg, Leeuwendaal, Paul Cremerslezing 2004 (64 p.); Bp
174.           Baart, Andries; “Oog voor de mens achter zijn problemen” in: Ik woon niet in een woord, Brussel 2005, blz. 11-31 (Verslagboek Nationale ontmoetingsdag voor vrijwilligers van Welzijnsschakles, op 20 november 2004 te Mechelen); Ap
175.           Baart, Andries; “Een bevredigende relatie tot het leven helpen ontwikkelen. Over deugdelijke geestelijke verzorging””, Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 8(36)2005, p. 23-33; Ap
176.           Baart, Andries; “What is in the name? Een kleine reflectie op verplegen als zorgen”, in: M. van Vliet, J. Mintjes-De Groot, B. van Meijel (red.), Liber amicorum voor Mieke Grypdonck, Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg 2005, p. 23-34; BCp

 

2006  
177.          Baart, Andries; T. Tromp en A. van Heijst, Minder hard – meer hart, Utrecht: Reliëf 2006, 79 p.; BE
178.          Baart, Andries; Tweespraak. Vier gesprekken over het ene goed van presentie, Utrecht 2006 (2e druk 2008; 30 p. met 2 kolommen); Bp
179.          Baart, Andries; Uw zorg heeft mij bewaard; zorg in Nederland en de inbreng van religieuzen, Utrecht / Amersfoort 2006 (interne uitgave KNR van de gelijknamige lezing voor de Konferentie Nederlandse Religieuzen op 25 januari 2006); Rp
180.          Baart, Andries; Nabij aan leven uit Gods hand. Presentiepastoraat en de uitdagingen voor bestuurlijk en dienstverlenend kader, Utrecht: Aartsbisdom 2006 (60 p, met daarin onder meer van Andries Baart, “Presentie een buitengewone zegen” (p. 6-19), “Nabij aan leven uit Gods hand” (p. 20-35) en “Analyse van uitkomsten van de enquête ‘Goed Pastoraat’ onder diocesaan kader” (p. 46-58); Rp
181.          Baart, Andries, Frans Vosman, ‘Een lerende gemeenschap ‘ethiek’ van geestelijk verzorgers’, Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 9 (2006) 41, p. 38-50; Ap
182.          Baart, Andries; ‘Leven en verlaten leven – over de betekenis van presentie voor vertrouwen’ in: Congresverslag >Daar draait het allemaal om: presentie!<, Utrecht 2006, p. 4-16 (op: www.presentie.nl  Presentiecongres  Verslag); Rp
183.          Baart, Andries; “Sympathie en enkele vragen”, Tijdschrift Geestelijke Verzorging, jrg. 9, nr. 41 (nov. 2006), p. 80-81; Ap
184.          Baart, Andries; “De theorie van de presentie,” Armoede. Naar een kanteling van perspectief, thema­nummer van TGL, december 2006, p. 23-31; Ap
185.          Baart, Andries; “Pijnlijk getroffen,” in: Marius Nuy, Hals over kop en nog langzamer, Amsterdam: SWP, 2006, p. 7-32; BCp
186.          Baart, Andries; “De presentiebenadering. Pleidooi voor aandacht en vertrouwen in de zorg”, Tijdschrift voor verpleegkunde, 2006, nr. 11/12, p. 24-27; Ap

 

2007  
187.           Baart, Andries; Kwetsbaar maar niet alleen kwetsbaar. Over het bereiken en steunen van multiproblem gezinnen, kwetsbare kinderen en tienermoeders, Utrecht/ Den Bosch 2007, serie Actioma Bericht (244 p; 2e aangevulde versie, tevens digitaal, 2008  www.presentie.nl); Rs
188.           Baart, Andries; “Presentie en palliatieve zorg: het einde!” in: Herinneringsuitgave Landelijke Vrijwilligersdag VPTZ 2006, Bunnik: VPTZ 2007, p. 6-20; Ap
189.           Baart, Andries; “Een beknopte schets van de presentietheorie”, Pastorale Nieuwsbrief, themanummer “Is pastoraal present in Vlaanderen? Pastorale zorg in het licht van de presentiebenadering van Andries Baart”, Januari/Februari/Maart 2007, Nr. 134, p. 14-19; Ap
190.           Baart, Andries; “Presentie als dragende kracht van goede zorg”, (interview) Cupertino, jrg. 20, nr. 2 / juli 2007 p. 4-8; Aa
191.           Baart, Andries; “Presentie en palliatieve zorg,” Sociale Interventie 2007/ jrg. 16, nr. 3, p. 13-25; As
192.           Baart, Andries; Kwetsbaarheid. Bemoeien. Regels – Drie Publiekslezingen aan de Universiteit van Tilburg, najaar 2007 (uitgave als box met drie DVDs en een hand-out) Utrecht: Stichting Presentie 2008; Ap
193.           Baart, Andries; “De presentietheorie als inspiratiebron”, Haptonomisch Contact, 18e jaargang, nr. 3 (sept. 2007), p. 7-17; Ap
194.           Baart, Andries; “Presentie, aandacht, nabij zijn en aansluiten”, (interview) Change, mei 2007, nr. 6, p. 4-8 Aa

 

2008  
195.          Baart, Andries; Mieke Grypdonck, Verpleegkunde en presentie, Den Haag: Lemma 2008 (263 p); Bs
196.          Baart, Andries; Frans Vosman, Aannemelijke zorg. Over het uitzieden en verdringen van praktische wijsheid in de gezondheidszorg, Den Haag: Lemma 2008 (137p.; dubbeloratie). Bs
197.          Baart, Andries; Sabrina Keinemans, “Digi-interventionisme”, Sociale Interventie 17(2008)2, p. 1-19; Ap
198.          Baart, Andries; Frans Vosman, “Being witness to the lives of the very old”, Sociale Interventie 17(2008)3, p. 21-32; As
199.          Baart, Andries; “Over kwetsbaarheid en empowerment vanuit presentie belicht”, in: Paes, Mariet (red.), Wijkgezondheidszorg. Wat wijkbewoners en professionals verbindt (congresboek), ‘s-Hertogenbosch: PRVMZ 2008, p. 45-55. Ap

 

2009  
200.          Baart, Andries; “Nabeschouwing”, in: Broers, Arjan, Een dwaas bestaan. Gerrit Poels, broodpater, Nijmegen: Valkhof Pers 2009, p. 99-104. Aa