Publicaties 2015 -2019

 

2015  
242.           Timmerman, Guus & Andries Baart (2015). De huisarts aan het sterfbed van de eigen patiënt. MedZ (2015) 2/3; on-line (from May 26th 2015) http://www.vphuisartsen.nl/uitgelicht/de-huisarts-aan-het-bed-van-de-eigen-patient/

 

 

[The general physician on the death bed of his own patient]

Ap
243.          Leest, Judith & Andries Baart (2015). Finaliseren als sleutelbegrip in de jeugdzorg. In: René Clarijs (red.), Om de jeugd. Perspectief voor beleid en praktijk. Amsterdam: SWP, p. 95-108.

 

 

[Looking for the telos as key concept in youth care]

BCp
244.          Baart, Andries & Frans Vosman e.a. (2015). De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg. Amsterdam: Uitgeverij SWP. BE
245.          Baart, Andries; Frans Vosman (2015). Zorgpraktijken onderzocht door professionals en onderzoekers. In: Andries Baart & Frans Vosman (2015). De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg. Amsterdam: Uitgeverij SWP, p. 7-20. [peer reviewed] BCs
246.          Vosman, Frans & Andries Baart (2015). Zorg uit zorg denken. In: Andries Baart & Frans Vosman (2015). De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg. Amsterdam: Uitgeverij SWP, p. 43-58. BCp
247.          Den Bakker, Jan; Frans Vosman & Andries Baart (2015). Veranderen door te ontdekken. In: Andries Baart & Frans Vosman (2015). De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg. Amsterdam: Uitgeverij SWP, p. 59-90. BCp
248.          Timmerman, Guus; Wouter Timmer & Andries Baart (2015). Van zelfbeklag tot zelfzorg: een discours-analytische lezing van klachtenbrieven aan het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg. In: Andries Baart & Frans Vosman (2015). De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg. Amsterdam: Uitgeverij SWP, p. 91-104 BCp
249.          Klaver, Klaartje & Andries Baart (2015). Onderzoek naar aandacht geven in de ziekenhuiszorg. [Research into giving attention in hospital care] In: Andries Baart & Frans Vosman (2015). De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg. Amsterdam: Uitgeverij SWP, p. 155-168. [peer reviewed] BCs
250.          Baart, Andries; Mieke Grypdonck & Carolien Prins (2015). Het denk- en kijkraam van opgaven en responsen: aansluiten bij en afstemmen op de patiënt. In: Andries Baart & Frans Vosman (2015). De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg. Amsterdam: Uitgeverij SWP, p. 207-224. [peer reviewed] BCs
251.          Baart, Andries; Fred Bon, Tosca Hoogveld, Sjan Kaethoven, Renata Lemmens, Katrien Muylaert, Joke de Volder (2015). Waar is het wachten op, als tijd kostbaar is? In: Andries Baart & Frans Vosman (2015). De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg. Amsterdam: Uitgeverij SWP, p. 237-252. BCp
252.          Baart, Andries; & Frans Vosman (2015). Epiloog. Een essay. In: Andries Baart & Frans Vosman (2015). De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg. Amsterdam: Uitgeverij SWP, p. 269-289. BCp
253.          Baart, Andries; (2015). Het liefste ziekenhuis van Nederland 1’ Op weg naar een ander kwaliteitsbewustzijn: interview met Andries Baart door Jan Prij. In: Jos de Blok, Herman Suichies, Lewi Vogelpoel Thijs Jansen (red.), Het alternatief voor de zorg. Humaniteit boven bureaucratie. Amsterdam Boom: p. 269-275. BCp
254.          Baart, Andries; Frans Vosman (2015). Zorgpraktijken onderzocht en verbeterd door professionals en onderzoekers. Waardenwerk 61(2015), p. 34-43. Ap
255.          Baart, Andries (2015). God tussen de potten en pannen. Over de betekenis van Teresa van Ávilla voor (mij en de) presentie. (Lecture on Oct. 10th, 2015 in Haarlem; Symposium ‘God tussen de potten en de pannen. Teresa van Avila: vijf eeuwen vurige Spaanse mystiek’: http://www.kcs-haarlem.nl/wp-content/uploads/2015/07/Andries-Baart-over-Teresa-van-Avilla.pdf (10 p.). Ap
256.          Leest, Judith & Andries Baart (2015). Het goed van de jongere. Finaliseren als sleutelbegrip in de jeugdzorg. Jeugdbeleid, (2015)9, p. 135-143; DOI: 10.1007/s12451-015-0086-2. Ap
257.          Bolt, Eveline & Andries Baart (2015). Ik ben mens. Ik mag vergeten. Ontmoetingscentra nader bekeken. Utrecht: Stichting Presentie (interne publicatie; definitieve versie wordt in 2016 gepubliceerd). Rp

 

2016  
258.           Klaver, Klaartje & Andries Baart (2016). The Components of Attentiveness in Oncology Care. The Qualitative Report, Volume 21, Issue 4, pp 712-726; retrieved from: http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol21/iss4/8 As
259.           Klaver, Klaartje & Andries Baart (2016). Managing Socio-Institutional Enclosure. A Grounded Theory of Caregivers’ Attentiveness in hospital Care. European Journal of Oncology Nursing, June 2016, Volume 22, pp 95-102; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2016.04.002 As
260.           Klaver, Klaartje & Andries Baart (2016). How Can Attending Physicians Be More Attentive? On being Attentive versus Producing Attentiveness. Medicine, Healthcare and Philosophy, 2016 Volume 19: pp 351-359; Published online 2016 Mar 7; doi:  10.1007/s11019-015-9669-y As
261.           Roos, Vera & Andries Baart (2016). Theories and Heuristic Constructs Informing the Mmogo-method®. In: Vera Roos (ed.) (2016) Understanding Relational and Group Experiences Through The Mmogo-method®. Springer International Publishing Switzerland 2016, pp. 33-40. BCs
262.           Andries Baart (2016). Aandachtige betrekkingen [Attentive relations]. In: Gertjan de Groot & Hanna Boersema-Vermeer (red.) (2016). Werken met Leren Veranderen. Een werkboek voor de veranderkundige. Alphen a/d Rijn, Deventer, Doetinchem: Vakmedianet 2016, pp 49-56. Online from Nov. 12th 2015: http://www.werkenmetlerenveranderen.nl/cameos/aandachtige-betrekkingen/ BCp
263.           Andries Baart (2016). Discourses of care for older persons in Sub-Saharan Africa – Towards Conceptual Development. In: Jaco Hoffman & Katrien Pype (Eds.) (2016) Ageing in Sub-Saharan Africa. Spaces and Practices of Care. Bristol: Policy Press,  pp. 183-201. BCs
264.           Guus Timmerman & Andries Baart (2016). Plädoyer für eine empirisch begründete Ethik der Achtsamkeit, Präsenz und Sorge [Plea for a Empirically Grounded Ethics of Attentiveness, Presence and Care] In: Elisabeth Conradi & Frans Vosman (Hg.) (2016). Praxis der Achtsamkeit. Schlusselbegriffe der Care-Ethik. Campus Verlag, Frankfurt/ New York, 2016: pp 129-146. BCs
265.           Guus Timmerman & Andries Baart (2016). Präsentische Praxis und die Theorie der Präsenz [Presence, Theory and Practice] In: Elisabeth Conradi & Frans Vosman (Hg.) (2016). Praxis der Achtsamkeit. Schlusselbegriffe der Care-Ethik. Campus Verlag, Frankfurt/ New York, 2016: pp 189-208. BCs
266.          Judith Leest & Andries Baart (2016). Van de kop en de schotel. Een voorstel voor een presentiespecifieke verrijking van het profiel van de sociale professional. [On the Cup and the Saucer. A Proposal to Enrich the Profile of the Social Professional with Presence].  In: Kees Verhaar, Martin Berk en Janet van den Bergh (red.), A New Cup of T – Social work in Innovation, Concept Uitgeefgroep, 2016, pp. 39-51. BCp
267.          Serie: Praktisch wijze professional, Zorg & Welzijn 2016, januari -juli. [Series: The Practical Wise Professional, six articles (Jan- July 2016), in: Zorg & Welzijn; collected, extended with article #7 and (re)published separately as The Practical Wise Professional, Utrecht 2016]

#01 Andries Baart, De regels belemmeren je te zien wat je eigenlijk moet doen (feb. 2016) (Ap)

#02 Anne Oude Egberink en Andries Baart, Spijt heb ik niet, maar of ik het opnieuw zou doen? (maart 2016) (Aa)

#03 Anne Oude Egberink en Andries Baart, Als je volgt en voedt, gebeurt er veel meer moois (april 2016) (Aa)

#04 Anne Oude Egberink en Andries Baart, We hadden geen idee wat het beste voor hem zou zijn (mei 2016) (Aa)

#05 Anne Oude Egberink en Andries Baart, Wesley had vier maanden ‘niks’ nodig (juni 2016) (Aa)

#06 Andries Baart, Meer deugdelijk werk (juli 2016) (Ap)

Gebundeld uitgebracht als De praktisch wijze professional. Zeven artikelen, Utrecht 2016, uitgebreid met:

#07 Andries Baart, Praktisch wijs en bereid tot de realiteit (Ap)

 
268.          Guus Timmerman en Andries Baart (2016), Ongeregeld goed. De huisarts aan het ziek- en sterfbed van de eigen patiënt. Verslag van een onderzoek. [Unregular Goods. The General Physician at Death Bed of his own Patient. Report of a Qualitative Research] Utrecht: Stichting Presentie 2016, 142pp.

Samenvatting en artikel (269) zijn ook apart uitgegeven [Summary and Article # 269 are also separately published].

Rs
269.          Guus Timmerman en Andries Baart (2016), Echte huisarts heeft ‘praktische wijsheid’. Nieuw vocabulaire helpt kern van het artsenvak beter definiëren. [Real GPs are practical wise. New vocabulary helps defining the core of the medical discipline] Medisch Contact 2016/46 (17 november 2016), pp. 22-25. Ap
270.          Andries Baart (2016) Over de nieuwe regels, gehoorzaamheid en verstandigheid. Reflecties bij het kwaliteitskader ouderenzorg in ontwikkeling. Een essay. [On the new rules, obedience and practical wisdom. Reflections on the next quality system for the care of older people] Utrecht: Stichting Presentie (24pp.) Ap
271.          Andries Baart (2016), Voorbij de afvinklijstjes van de inspectie. [Further than the bullet lists of the Health Inspection] Zorgvisie 16 sept. 2016 (web: https://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Verdieping/2016/9/Voorbij-de-afvinklijstjes-van-de-inspectie/) Aa
272.          Andries Baart en Frans Vosman (2016). Zorgethisch onderzoek doen: een propositie – een weerwoord aan D. Willems. [Doing care ethical research: a proposition – reply to D. Willems] TGE – Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 2016, Volume 26, Issue 4, p. 122. Aa
273.          Andries Baart (2016), Het ongestoorde leven, [The life without interruptions] in: Samenwerken in de zorg, Pulse Media Group, mei 2016 (column). Aa
274.          Andries Baart (2016) Reactie op De Stelling Voor buurtontwikkeling bestaat geen methodiek. Eens of oneens? [Response on the proposition ‘There is no method for community building. Yes of No?’] Platform voor buurtontwikkeling, mei 2016 https://www.buurtwijs.nl/content/voor-buurtontwikkeling-bestaat-geen-methodiek Ap
   

2017

 

275.      Reeks in Zorg + Welzijn over relationeel werken met Anne Oude Egberink [Series: On relational caring; 7 articles]

#1 Andries Baart, De ander tevoorschijn laten kruipen, Zorg+Welzijn maart 2017, pp. 14-16

#2 Anne Oude Egberink (met een reflectie van Andries Baart), Zo’n vrijwilliger staat drie nul voor op professionals die almaar wat moeten, Zorg+Welzijn april 2017, pp. 30-32

#3 Anne Oude Egberink (met een reflectie van Andries Baart), Ergens tussen schreeuw en stilte, Zorg+Welzijn maart 2017, pp. 29-31

#4 Anne Oude Egberink (met een reflectie van Andries Baart),  Op deze plek kunnen ze zien dat het anders kan, Zorg+Welzijn juni 2017, pp. 30-32

#5 Anne Oude Egberink (met een reflectie van Andries Baart), Van gevangen in baksteen naar gevangen in relaties , Zorg+Welzijn maart 2017, pp. 32-34

#6 Andries Baart, Trouw zijn aan sociaal overbodigen, Zorg+Welzijn maart 2017, pp. 32-34

Het geheel is in 2018 gebundeld, voorzien van Voorwoord en van een uitleidende column door Guus Timmerman en door de Stichting Presentie uitgebracht onder de titel Relationeel Werken. Utrecht 2018. [published as booklet]

Ap

 

Aa

Aa

Aa

Aa

Ap

276.       Kolen, M., Vosman, F., Timmerman, G., & Baart, A. (2017). Alledaagse omgang tussen zorgprofessionals en zorgontvangers als vindplaats van goede zorg [Day-to-day contact between care professionals and care recipients as a finding place for good MID care]. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 26(3), 29-48.

Ap

277..       Schaftenaar, P., & Baart, A. (2017). De waarde van relationele zorgverlening in de forensische psychiatrie. Waardenwerk, (68), 123-134.

Ap

278.      Timmerman, G., Baart, A., & Vosman, F. (2017). In search of good care: The methodology of phenomenological, theory-directed “N=N-case studies” in empirically grounded ethics of care. In: European Congress of Qualitative Inquiry Proceedings 2017, Leuven. , 1. pp. 82-89.

As

279.      Vosman, F., & Baart, A. (2017). Ten geleide. In: Thomas Biebricher (2017). Onvermoed en onvermijdelijk: De vele gezichten van het neoliberalisme (pp. 7-16). Nijmegen: Valkhof Pers&Stichting Critical Ethics of Care – tekstselectie door Andries Baart, vertalingen door Ton Zondervan, Sabrina Keinemans en Eva-Maria Kintzel, eindredactie door Guus Timmerman; hierin ook: Andries Baart (2017), Recente Nederlandstalige bronnen over en in verband met neoliberalisme en populisme, in: idem, pp. 116-120. [Introduction to: Thomas Biebericher, Unexpected and unevitable: the many faces of neoliberalism; selection of texts by Andries Baart, translations by Ton Zondervan, Sabrina Keinemans and Eva-Maria Kintzel, editor Guus Timmerman; contains also Andries Baart (2017), Recent Dutch publications on neoliberalism and populism. p. 116-120],

BCs

BCp

BE

280.      It ’s not ‘anything goes’,  op de website van ethics ofcare.org:
https://ethicsofcare.org/not-anything-goes/ (13 juni 2017)

Aa

2018  
281. Andries Baart (2018). De ontdekking van kwaliteit. Theorie en praktijk van relationeel zorg geven. Amsterdam: SWP [The discovery of quality. Theory and practice of relational caring]; Bs
282. Bontemps-Hommes, Marij; Andries Baart, Frans Vosman (2018). Practical wisdom in complex medical practices: a critical proposal. Medicine, Health Care and Philosophy (June 20th 2018 online); https://doi.org/10.1007/s11019-018-9846-x As
283. Vosman, F., Timmerman, G. and Baart, A. (2018) ‘Digging into care practices: the confrontation of care ethics with qualitative empirical and theoretical developments in the Low Countries, 2007–17’, International Journal of Care and Caring, 2(3): 405–23, DOI: 10.1332/239788218X15321005652967; As
284. Andries Baart (2018). Sociaal werker moet beschikken over onmachtscompetentie. Zorg+Welzijn 28 juni 2018 [The professional competence of being powerless]; Ap
285. ‘Leren en verbeteren op alle niveaus’, interview met Andries Baart en Jan Kremer over kwaliteit door Bart Kiers. Zorgvisie Magazine, Vol. 48, Issue 8 (augustus 2018), pp. 20-21. [Learning and improvement on all levels]; Aa
286. Petra Schaftenaar, Ivo van Outheusden, Geert-Jan Stams en Andries Baart (2018). Relational caring and contact after treatment. An evaluation study on criminal recidivism. International Journal of Law and Psychiatry, Vol. 60 (2018), pp. 45-50; https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2018.07.011 As
287. Petra Schaftenaar en Andries Baart (2018). Relatiegericht werken helpt tegen draaideurpsychiatrie, Sociale Vraagstukken 23 juli 2018 [Relational caring as answer to high recidivism and mismatches]; https://www.socialevraagstukken.nl/relatiegericht-werken-helpt-tegen-draaideurpsychiatrie/ Ap
288. Gesprek met Marc Räckers en Marcel van Ham, ‘Andries Baart: Het gemeentehuis is geen commandocentrum’, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken NAJAAR 2018 nummer 3, p. 22-27. [The city hall is not a command center] Ap